Ki/Bemeneti bővítés és IO modulok 


  I/O Expansion and I/O Modules


I/O bővítés
    
A vezérlő egység - típustól függően - 4 vagy 8 belső I/O bővítési lehetőséget biztosít. A további bővítés RS485 porton keresztül un. külső egységgekkel lehetséges. Az RS485 port szolgál a 87K4 ill 87K8 egységek becsatolására. Ezekben az egységekben csak soros modulok helyezhetők el. Egy vezérlő egység 255 soros egység kezelésére alkalmas az RS485 porton keresztül.

I/O modulok
    A bővítő moduloknak két fajtája kapcsolható a 8xxx sorozathoz: soros és párhuzamos. A párhuzamos modulok csak a vezérlő egység bővítő portjaiba helyezhetők el, ezek száma korlátozott: 4, vagy 8. Soros modul akár a vezérlő modulban akár soros bővítő egységben elhelyezhető. Jelenleg több mint 40 I/O modult kínálunk, AD, DA, DI, DO számláló és frekv. mérő, mozgásvezérlő (léptetőmotor / szinkronmotor, enkóder, flash/SRAM és printer interfész.
    A modulok megválasztása és a hozzaférés (soros v párh) mindig a felhasználástól függ. IO bővítés nemcsak porton keresztül, de több vezérlő egység esetén hálózatból is elérhető!

Párhuzamos IO modulok
     A következő párhuzamos bővítési lehetőségek vannak:.

 • Gyors A/D: 100K mintavétel/sec.

 • Gyors  D/A: 30K  -10V --> +10V

 • Gyors   D/I & D/O

 • Gyors mozgásvezérlő modul: léptető/szervo

 • Gyors encoder modul.

 • Számláló / Frekvenciamérő module

 • Gyors többcsatorná RS-232/RS-422/RS-485 module

 • Printer interface és X-Socket interface modul

 • X-Socket interface modul  

I/O Expansion The main control unit provide 4 or 8 internal I/O expansion slots. An RS-485 port is provided for external I/O expansion.This RS-485 port is used to connnect to the I/O expansion units, 87K4 or 87K8. Only serial I/O  modules can be installed in the I/O expansion unit. The main control module can control up to 255 serial I/O  modules through one RS-485 port.

I/O Modules
There are two types of I/O modules, parallel and serial. The parallel modules are high speed modules and have to be installed in the Main Control Unit. The serial I/O modules can be installed in either the main control unit or expansion unit. There are over 40 different parallel/serial I/O modules available. These modules include D/I, D/O, A/D, D/A, Timer/Counters, motion control, encoder interfaces, Storage Flash, Battery backed-up SRAM, ASICKey and a Printer interface.
The modules can be mixed and matched to the application in either the 4 or 8-slot control unit. I/O expansion can either be achieved through an I/O expansion bus, or alternatively through connection to another controller to the network. 

Parallel I/O  Modules
Parallel I/O modules provide the following features.
 • High speed A/D: 100K samples/second

 • High speed D/A: 30K from ˇV10V to +10V

 • High speed D/I & D/O

 • High speed motion control module, stepping/servo

 • High speed encoder module

 • High performance Counter/Frequence modules

 • High speed multi-channel RS-232/RS-422/RS-485 modules

 • Printer interface & X-Socket interface module

 • X-Socket interface module  


Soros I/O modulok

Soros I/O bővítő  modulok

Típusjel         Leírás

87033             8 csat. gyors AD 100K minta/sec max.

87016             2 * nyúlásmérő  bemenet

87017             8 * analog bemenet

87018             8 * thermocsatló bemenet

87022             2 * szigetelt D/A (egymástól is)

87024             4 * D/A, közös földpont

87051             16 * D/I, 3.5V ~ 30V

87052             8 * szigetelt D/I, differenciális bemenet

87053             16 * szigetelt D/I

87054             8 * szigetelt D/I + 8 * szig. D/O

87055             8 * D/I, 8 * D/O

87057             16 * szig. D/O, 100mA, 30V max.

87063             4 * szig. D/I + 4 * Relé (220V)

87064             8 * telj. relé

87065             8 * SSR AC

87066             8 * SSR DC

87068             8 * Relé (1A)

87082             2 * számláló/frekv.mérő, 1 ~ 100K

87083             8 * számláló, DC --> 100K

Serial IO Modules

Serial I/O Expansion Modules

Model No     Descriptions

87033             High speed A/D * 8 channels, 100K samples/second max.

87016             2 * strain gage input

87017             8 * analog input

87018             8 * thermocouple input

87022             2 * fully isolated D/A

87024             4 * D/A, common ground

87051             16 * D/I, 3.5V ~ 30V

87052             8 * isolated D/I, differential input

87053             16 * isolated D/I

87054             8 * isolated D/I + 8 * isolated D/O

87055             8 * D/I, 8 * D/O

87057             16 * isolated D/O, 100mA, 30V max.

87063             4 * isolated D/I + 4 * Relay (220V)

87064             8 * power relay

87065             8 * SSR AC

87066             8 * SSR DC

87068             8 * Relay (1A)

87082             2 * counter/frequency, 1 ~ 100K

87083             8 * counter, DC to 100K